Primirje

Jeste li spremni za Primirje?

Za sve koji vole nepredvidljive obrate u priči koja će ih protresti, Nataša Jukić preporučuje…