Imena bebe

Goran

hrv. od imenice gora, tj. šuma, planina

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr