Liječenje neplodnosti: važno je znati postaviti prava pitanja

Aktivistice Udruge Roda pripremile su neka pitanja koja možete, ako su primjenjiva na vašu individualnu situaciju, pitati prilikom konzultacija s liječnikom/liječnicom subspecijalistom humane reprodukcije.

Otkrivanje uzroka smanjene plodnosti i neplodnosti:

 • Koja je moja dijagnoza i kako ona utječe na mogućnost ostvarivanja trudnoće?
 • Ima li moj partner stanje ili dijagnozu koja utječe na plodnost?
 • Objasnite nam na koji način naše dijagnoze utječu na smanjenje plodnosti/neplodnost.
 • Koje pretrage i testove trebamo još napraviti?
 • Gdje se te pretrage i testovi obavljaju (u kojoj bolnici, laboratoriju)?
 • Ako je uzrok naše neplodnosti nejasan, koje dodatne dijagnostičke testove i pretrage preporučujete?
 • Kakvi su izgledi da će nas ti testovi i pretrage dovesti do otkrivanja uzroka neplodnosti?
 • Kojem liječniku primarne zdravstvene zaštite da se obratimo za uputnice za dodatne pretrage?
 • Mogu li se naša stanja i dijagnoze tijekom vremena pogoršati, poboljšati ili ostati ista?
 • Kakvi su naši izgledi za ostvarivanje trudnoće bez medicinski potpomognute oplodnje?


Opcije i tijek liječenja postupcima izvantjelesne oplodnje (IVF)

 • Koliko često ću tijekom postupka morati dolaziti na pregled?
 • Koliko vremena dnevno trebam odvojiti za pregled?
 • S kim ću i na koji način komunicirati tijekom trajanja postupka?
 • Možete li mi objasniti tijek postupka izvantjelesne oplodnje?
 • Koje lijekove ću uzimati za stimulaciju jajnika i u kolikoj dozi?
 • Gdje i kad ću dobiti lijekove za postupak i tko će mi objasniti način primjene lijekova?
 • Koji su rizici povezani uz zahvate u izvantjelesnoj oplodnji i primjenu lijekova za stimulaciju jajnika?
 • S obzirom na moju dob, dijagnozu i predviđenu terapiju, koliko jajnih stanica za izvantjelesnu oplodnju se očekuje da bih mogla dobiti?
 • Koje su opcije sedacije, analgezije i anestezije prilikom zahvata aspiracije folikula na jajnicima (punkcija)?
 • Na koji način i u koje vrijeme možemo dobiti informacije o kvantiteti i kvaliteti dobivenih spolnih stanica i zametaka?
 • Kada i na koje načine možemo konzultirati kliničke embriologe/embriologinje?
 • Koje okolnosti tijeka liječenja utječu na odluku u kojem će se razvojnom stadiju obaviti transfer zametka – 3. dan (stadij brazdanja) ili 5. dan nakon IVF oplodnje (stadij blastociste)?
 • Koliki je prosječni broj prenesenih zametaka za žene moje dobi u vašoj klinici?
 • S obzirom na moju dob, opće zdravstveno stanje i dijagnozu mog partnera, koliki broj zametaka bi preporučili za prijenos u maternicu?
 • Je li nam omogućeno da se prije donošenja odluke o broju zametaka koji će biti transferiran konzultiramo s kliničkim embriolozima?
 • U kojem razvojnom stadiju zametka se u vašoj klinici uobičajeno obavlja krioprezervacija zametaka?
 • Koliki je udio višeplodnih trudnoća u vašoj klinici i koji su rizici trudnoća s blizancima/trojkama?

Ishodi MPO postupaka, prava osiguranica

 • Gdje mogu (dobiti) pronaći podatke o MPO postupcima i rezultatima?
 • S obzirom na rezultate u Vašoj klinici, koji su izgledi za žene moje dobi za rođenje živog djeteta prema vrsti obavljenog postupka (intrauterina inseminacija, stimulirani IVF, IVF u prirodnom ciklusu)?
 • Koliki su izgledi s obzirom na naše individualne karakteristike (dob žene, dijagnoze, broj prethodnih pokušaja…) da iz ovog postupka dobijemo dijete?
 • Kolike su nam šanse da dobijemo dijete nakon što prođemo 4 stimulirana postupka izvantjelsne oplodnje?
 • Koji su izgledi da dobijemo dijete iz postupka izvantjelesne oplodnje u prirodnom ciklusu?
 • Na koji način se u vašoj bolnici postupak uz isključivu primjenu lijekova koji se uzimaju na usta (npr. "klomifen”, "femara”, bez uporabe hormonskih injekcija (gonadotropina), obračunava prema HZZO-u, kao stimulirani ili postupak u prirodnom ciklusu?
 • Koja su moja prava kao osiguranice HZZO-a ako u postupku ne dođe do aspiracije jajnih stanica ili ako se u postupku ne dobiju jajne stanice za izvantjelesnu oplodnju?
 • Koje su opcije sedacije, analgezije i anestezije prilikom zahvata aspiracije folikula na jajnicima?

 

Tekst: roda.hr

Foto: Profimedia

Pročitajte i:

ljubavni par u šetnji

Želite bebu, no je li to zbog koronavirusa pametno? Kome se preporučuje pričekati bolja vremena?

U Americi su liječnici zbog koronavirusa već tražili obustavu većine tretmana medicinski potpomognute oplodnje, a…

Rani simptomi trudnoće

Bilo bi savršeno kada bi žena mogla biti sigurna da je trudna čim se spoje…

Planirate trudnoću? Koje preglede prije toga morate obaviti?

Najbolja prenatalna skrb započinje mnogo prije začeća, pa ako planirate trudnoću, trebali biste obaviti nekoliko…

Sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS), simptomi i prevencija

Sindrom hiperstimulacije jajnika ozbiljna je komplikacija u liječenju neplodnosti koja može pogoditi žene koje uzimaju…