Zakon o radu

Do kada iskoristiti stari godišnji odmor?

Jedno od najčešćih pitanja koja nam pristižu u redakciju za odvjetnicu Musulin je pitanje o…

Mora li majka do djetetove treće godine raditi u smjenama?

Koliko Zakon o radu štiti majke čija djeca još nisu navršila tri godine?

Prava majki koje rade noćne smjene i prekovremeno

Dobro proučite Zakon o radu ako sumnjate da ga vaš poslodavac krši!