Wrigley

Ashton o važnosti žvakaćih guma bez šećera, hrani, spoju s curom…

Donosimo vam transkripte sa snimanja reklame za Wrigley u kojima je osim žvakaćih guma glavni…