vremenska orijentacija

Rani znakovi disleksije

Disleksija je poteškoća s kojom se mnoge obitelji prvi put susreću početkom formalnog školovanja djeteta.…