talijanski jezik

Prvi vrtić za djecu talijanske nacionalne manjine

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport pokreće od ove jeseni u suradnji sa Zajednicom…