stres kod djece

ponašanja djece nakon neke stresne situacije

Dijete se neobično ponaša? Znakovi koji ukazuju da je pod stresom. Neki će vas iznenaditi…

Koje sve simptome djeca (a posebno ona darovita) mogu pokazivati zbog stresa, na koje misli…