strah od odvajanja

Prilagodba na jaslice – novo poglavlje u životu obitelji

Povjerenje koje vi imate u odgojitelje i vrtić prenosite energetski na dijete, pa i dijete…

Dječji strahovi i kako im pristupiti

Razvojni strahovi imaju važnu ulogu u pripremi djeteta na život u budućnosti. Ako djeci ne…

Druga trudnoća – što očekivati?

Nerijetko druga trudnoća skriva mala iznenađenja jer svaka je trudnoća jedinstvena, kao što je i…