smjenski rad

Druga smjena u vrtiću, moram li pristati na nju?

Smjenski rad nije jednostavno organizirati, osobito roditeljima. Je li moguće tražiti od poslodavca da ga…

Mora li majka do djetetove treće godine raditi u smjenama?

Koliko Zakon o radu štiti majke čija djeca još nisu navršila tri godine?