smetnje u učenju

Mogući uzroci poteškoća s učenjem

Vrlo je važno na vrijeme otkriti da dijete ima specifične smetnje u učenju, da bi…

Kako prepoznati disleksiju i disgrafiju kod djece?

Disleksija i disgrafija nisu bolesti, već poteškoće u učenju vezane za čitanje i pisanje