Sanja Rista Popić

Internet predavanje – Kako pričati da te dijete razumije i posluša?

Uvjetovanje, negacija, zastrašivanje, previše zadataka u jednom trenutku - otežavaju suradnju s djetetom i glavni…

Zašto se javlja ljubomora između braće i sestara?

"Zašto je ljubomorno kad ima sve što mu treba? Nema razloga za to." Ovo je…