raspodjela imovine

Podjela imovine nakon prekida izvanbračne zajednice

Kad pogledamo koliko je komplicirana podjela bračne stečevine, shvatimo da bi bilo lakše napraviti predbračne…

Može li otac rasprodati svu imovinu?

Na pitanje postoji li mogućnost raspodjele majčine imovine nakon njene smrti, ako vlasnički list glasi…