puzanje djeteta

puzanje

Sve tehnike puzanja su normalne

Kada je vrijeme da bebe propužu, je li neka tehnika puzanja znak krivog razvoja i…

puzanje

Je li normalno ako dijete puže unatraške?

Puzanje je dio uobičajenog tijeka razvoja djeteta u prvoj godini života. Ono, međutim može čak…

puzanje

Zašto je puzanje toliko važno za djetetov razvoj?

Puzanje je dio normalnog razvoja djeteta i svojevrsna prirodna vježba kojom će dijete ojačati mišiće…