prozračivanje

Smijemo li uključiti klimu uz novorođenče?

Rodila sam nedavno i rečeno mi je u rodilištu da ne smijem otvoriti ni prozor…