prekid ugovora o radu

Imam li pravo na otpremninu?

Koji su uvjeti za dobivanje otpremnine i na koji se način izračunava?