pravilan hod

Hoda li moje dijete pravilno?

Neodoljivi su nam naši klinci kada počnu činiti svoje prve nespretne korake. No, da bi…