poteškoće u govoru

Muc, muc mucanje…

Uzrok mucanja do današnjeg dana nije utvrđen, a može se javiti u svakoj životnoj dobi.…