poremećaji hranjenja

tinejdžerica s vagom

Čini se kako je pandemija odgovorna i za sve više poremećaja u prehrani kod djece. Ima smisla…

Iako u Hrvatskoj nema statističkog praćenja oboljelih od poremećaja hranjenja, u Centru Bea, čiji se…

I ja sam tu. Vidiš li me?

Stvorimo zajedno sigurno mjesto za oboljele od anoreksije i bulimije tako što ćemo pomoći skupljanju…