opera i djeca

Vještica Hilary ide u operu (a idu i djeca!)

Nekoliko je prilika da svoju djecu na zabavan način upoznate s opernom umjetnosti, a tko…