omalovažavanja djeteta

Psihičko zlostavljanje djeteta

Vjerujemo kako većina osoba kada su upitani o oblicima nasilja, najčešće u svijesti ima fizičko…