nosiljka

Dojenje za vrijeme nošenja

Nošenje djeteta omogućava dojenje u pokretu, tako da zaposlene majke mogu hraniti svoje bebe najboljom…