noćna smjena

Prava majki koje rade noćne smjene i prekovremeno

Dobro proučite Zakon o radu ako sumnjate da ga vaš poslodavac krši!