neorganiziranost

Ako su vaša djeca zaboravljiva i neorganizirana, onda je ovo za vas!

Što ako 'Zaboravio sam!' zapravo znači 'Ne da mi se'?; kako objasniti djetetu da su…