majčinska krivnja

umorna mama

Niste same, majčinska krivnja nas izjeda većinu: Je li to boljka suvremenog roditeljstva?

Jeste li ikad vikali na svoje dijete, a potom se zabrinuli hoće li ono nakon…