kazna

Vikanje i šutnja – dvije najčešće pogreške u komunikaciji s djecom

Kada dijete „ne posluša iz prve“, roditelji se često ljute i primjenjuju nešto što sigurno…

Bivši supružnik ne isplaćuje alimentaciju

Do kada samohrani roditelj kojemu bivši supružnik ne isplaćuje alimentaciju ima pravo na financijsku pomoć…