Hrabri telefon za mame i tate

Psihičko zlostavljanje djeteta

Vjerujemo kako većina osoba kada su upitani o oblicima nasilja, najčešće u svijesti ima fizičko…

Odgoj bez tjelesnog kažnjavanja – mali savjeti za roditelje

Postavljanje granica djetetu bez tjelesnog kažnjavanja i ostalih ponižavajućih odgojnih postupaka nije samo moguće, već…