govorno-jezični razvoj

jezičko-govorni poremećaji kod djece

Logopedica otkriva najčešće predrasude vezane za razvoj govora kod djece

Što znači zastoj u govoru, kad se roditelji trebaju zabrinuti, koji se poremećaji najteže liječe...…

Razvojno mucanje kod djece

Koje su osobitosti razvojnog mucanja i na koji mu način pristupiti?