emocije nakon poroda

Pomoć majkama čiji je porod završio carskim rezom

Stopa carskog reza, nažalost, raste iz godine u godinu i dok je za neke majke…