djetetove potrebe

Djeca mogu sama puno više no što mislite!

Ako želite da dijete jednog dana bude sposobno za samostalan život, razmislite koliko ga u…