djetetova slika o sebi

Mama, ja sam ružna!

Ako ste se ikad kod svoje djece ili kod onih s kojima radite u vrtiću…