djetetov bijes

Što bih voljela da sam znala kad je moj sin polazio u vrtić?

Iako je prije 20-ak godina moj, tada dvogodišnji sin, krenuo u vrtić, ja se i…

provala bijesa

Kako umiriti djetetovu provalu bijesa?

Dijete se baca po tlu, nekontrolirano viče, udara sve oko sebe, tuče se po glavi...…