Dječja onkologija Rebro

Zvjezdana proslava uspješnog rada koja će se dugo pamtiti

Ana Lisak, Barbara nova, Ana Begić, Tončica Čeljuska i Renata Sopek zajedno za Zakladu