Čudak Šumek

U svijetu lutaka, glumaca i priča za djecu

Ovaj smo put odlučili jednu dječju predstavu posebno istaknuti među brojnim drugim i to kroz…