apsces

Problemi sa zdravljem zubića

Zubići su podložni karijesu ako se ne peru redovito i temeljito. Naravno, i genetika utječe…