Zašto manja porodiljna naknada?

Korisnik iz Zagreba pita pravnicu zašto je porodiljna naknada njegove supruge manja od zakonskog minimuma. Odgovor daje pravnica Nataša Novaković.

Pitanje:

Naš korisnik iz Zagreba pita: Moja supruga je na pordiljnom dopustu od 01.01.2008 godine. Dijete je rođeno 12. srpnja 2008. Tijekom bolovanja i porodiljnog dopusta primala je naknadu od 2200 kuna. Dijete je sada navršilo osam mjeseci, a ova posljednja dva mjeseca prima manje od 2000 kuna.
Prije trudnoće je radila puno radno vrijeme i ima stalan posao. U zakonu piše da bi od djetetovih navršenih šest mjeseci trebala primati 2660 kuna. Molim vas za savjet da mi objasnite ima li pravo na veću naknadu i gdje da se obratimo za daljne informacije.

Odgovor pravnice:

Sukladno Zakonu o rodiljinim i roditeljskim potporama naknada plaće za roditeljski dopust u trajanju od 6 mjeseci do godine dana djetetova života iznositi će najviše 80% proračunske osnovice, što je 2.660,00 kn.
Naime, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za godinu 2009. utvrđena je proračunska osnovica u istoj svoti kao i za prethodnu godinu i iznosi 3.326,00 kn.

Visina naknade od djetetovih šest mjeseci do godine dana živote ovisi o visini naknade plaće koja je korisniku utvrđena za vrijeme korištenja obveznoga rodiljinog dopusta, a koja naknada je u slučaju Vaše supruge bila 2.200,00 kn.
S obzirom da je taj iznos manji od 80% proračunske osnovice odnosno manji je od 2.660,00 kn, iznos naknade Vaše supruge ne bi se trebao mijenjati već bi i za drugih šest mjeseci trebao iznositi 2.200,00 kn.

Međutim, moram naglasiti da se novčana naknada sukladno propisima HZZO računa prema fondu radnih sati u mjesecu, koji se mijenja iz mjeseca u mjesec, pa i naknada može varirati i za nekoliko stotina kuna, za razliku od plaće koju primate u firmi i koja je određena u brutto iznosu i ne ovisi o fondu radnih sati u mjesecu.
Nataša Novaković je rođena 1975. u Zagrebu, završila je VII Opću gimnaziju i Pravni fakultet, te nakon diplome (diplomski rad na temu izvanbračne zajednice hm) započela raditi kao odvjetnički vježbenik. Nakon položenog pravosudnog ispita ostaje u odvjetništvu još godinu i pol, nakon čega shvaća da to nije za nju i odlazi raditi u banku. No nakon 6 mjeseci shvaća da niti to nije dovoljno zanimljivo i prelazi u Ured Vlade RH za socijalno partnerstvo gdje stječe mnoga iskustva no zbog male plaće (državna služba je stvarno podplaćena) prelazi na posao na kojem se i trenutno nalazi u Hrvatsku udrugu poslodavaca. Trenutno je na rodiljnom dopustu pa otud i zanimanje za ovu temu.

Pročitajte i:

Porodiljna naknada nakon osam mjeseci staža

Korisnica Josipa zanima se za visinu porodiljnih naknada. Odgovor daje pravnica Nataša Novaković.Pitanje: Zanima me…

Trudnoća, porodiljna naknada i papirologija

Pravnica Nataša Novaković odgovara na pitanje naše korisnice o visini porodiljne naknade i drugim pravnim…

Što nakon otkaza tijekom porodiljnog dopusta?

Što se dogodi ako se tvrtka ugasi tijekom trajanja porodiljnog dopusta? Koja su prava nakon…

Porodiljna naknada nakon samo dvije plaće

Naša korisnica dobila je posao prije dva mjeseca i sada je zanima koja su njezina…