Glukoza, OGTT, trudnički dijabetes

P: Poštovani! Dobila sam nalaze pa me zanima da li je sve u granicama normale. Trudna sam 11 tjedana. U 6. tjednu trudnoće kada sam prvi puta vadila krv glukoza je bila 5.5.
Jedem normalno. Bez pretjeranog unosa slatkoga.

(K) HbA1C 28 (ref.interval 29-44)
(K) HbA1c 4.7 (ref.interval 4,2-6.1)
oGTT-glukoza 0h 5.4 (ref.interval 3.3-5.2)
oGTT-glukoza nakon 30min 9.0
oGTT-gluk.nakon 60 min 8.8 (ref.interval 4.2-6.0)
oGTT-nakon 120 min 6.3
Da li glukoza može biti nešto manja jer sam nakon vađenja krvi malo šetala do prvoga kata bolnice jer nije bilo mjesta za sjediti i uvijek je prepuno?

O:

Preporuke za dijagnozu gestacijskog i manifestnog dijabetesa u trudnoći po principu graničnih vrijednosti glukoze u venskoj plazmi: a) natašte, b) nakon 75 g glukoze (OGTT) i to mjerenja koncentracije glukoze nakon sat vremena i nakon 2 sata od opterećenja.

GUK natašte 5,1 mmol/L
oGTT nakon 1 sat 10,0 mmol/L
oGTT nakon 2 sata 8,5 mmol/L

Granične vrijednosti glukoze u venskoj plazmi za dijagnozu gestacijskog dijabetesa ili ranije neprepoznatog pregestacijskog dijabetesa u trudnoći / Jedna ili više vrijednosti nakon OGTT sa 75 g glukoze koje su jednake ili iznad, kriterij su za dijagnozu gestacijskog dijabetesa.

Normalni metabolizam glukoze je u slučaju kada su sve vrijednosti u OGTT-u niže od graničnih vrijednosti.

GUK u plazmi natašte >7 mmol/L
HbA1c > 6,5 %
Slučajni nalaz glukoze u krvi > 11,1 mmol/L

Manifestni dijabetes u trudnoći se dijagnosticira ukoliko je glukoza natašte > 7,0 mmol/L.

Prvo valja odrediti glukozu natašte, a potom između 24.-28. tjedna provesti OGTT sa 75 g glukoze.

Vaš nalaz je uredan.

Tagovi: , , ,

Pročitajte i:

Imate pitanje? Kontaktirajte nas!