Zatražite besplatan pravni savjet

Pod kojim uvjetima nezaposleni roditelj može ostvarivati pravo na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada? Da li osoba kojoj je za vrijeme trajanja bolovanja, zbog ozljede zadobivene u prometnoj nezgodi, isplaćena naknada plaće manja od one koju inače prima, ima pravo tražiti razliku plaće?

Trebate li besplatan pravni savjet, pišite nam na adresu urednistvo@roditelji.hr s naznakom "Za pravni savjet". Na vaša pitanja odgovara odvjetnica Blaženka Musulin, koja se pretežno bavi područjem građanskog prava i više od 20 godina pruža stručnu pravnu pomoć fizičkim i pravnim osobama. Iza nje su godine iskustva u struci, mnoštvo riješenih parnica i završenih slučajeva, a u okviru odvjetničkog ureda Musulin radi s timom od četiri mlada pravnika. Ured zastupa pretežno fizičke osobe koje kroz neposredni kontakt s odvjetnicom iznose svoje probleme, te se svaki problem individualno prihvaća i rješava.

Donosimo nekoliko pitanja čitatelja kojima je bio potreban pravni savjet.

Odbijeno pravo na porodiljnu naknadu i poštedu od rada

Zovem se Ekaterina Dorofeeva, dolazim iz Splita. 11.03.2016. godine dobila sam rješenje HZZO da mi je odbijeno pravo na porodiljnu naknadu i poštedu od rada za drugo dijete koje je rođeno 21.01.2016. g., jer ne ispunjavam uvjet iz zakona u kojem se piše da moram imati prebivalište u RH najmanje 3 godine. Živim u RH 7 godina neprekidno, međutim dobila sam stalni boravak 24.11.2014., a rješenje o državljanstvu RH 18.01.2016. Predala sam zahtjev kao strankinja sa stalnim boravkom i ruskim državljanstvom 08.02.2016. a 24.02.2016. vadila sam hrvatsku domovnicu. Na Zavodu za zapošljavanje uredno prijavljena od 11.01.2015. i prošla stručno osposobljavanje kao knjigovotkinja, međutim nisam se uspjela zaposliti. Suprug je državljanin RH, u braku smo dobili drugo dijete, za prvo dijete isto nisam koristila porodiljnu naknadu. Sada moram nastaviti se javljati na natječaje koje dobijem od HZZ i ako se zaposlim, moj suprug isto nema pravo na porodiljni jer je to pravo uskraćeno meni. Ima li smisla pisati žalbu ili ako dobijem drugostupanjsku odbijenicu, pokrenuti upravni spor?

Sukladno odredbama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14) točnije odredbi članka 27. nezaposleni roditelj može ostvarivati pravo na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada pod uvjetom da na dan rođenja djeteta ispunjava sljedeće uvjete: 1. da je hrvatski državljanin ili stranac s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj; 2. da ima neprekidno prebivalište ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj u trajanju od najmanje tri godine; 3. da je zdravstveno osiguran prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju; 4. da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a.

Iako iz samog pitanja nije sasvim jasno, za pretpostaviti je da ste imali odobren privremeni boravak neprekidno 5 godina (što je uvjet za odobrenje stalnog boravka sukladno Zakonu o strancima), odnosno da ste imali prijavljeno boravište, do odobrenja stalnog boravka.

Obzirom da vam je stalni boravak odobren 24.11.2014.g., doista sukladno važećim odredbama Zakona ne ispunjavate uvjete za dobivanje rodiljne naknade i roditeljske poštede od rada, međutim mogli biste ostvariti pravo na jednokratnu novčanu potporu sukladno članku 41. i 42. istog zakona.

Pravo na razliku plaće isplaćene za vrijeme bolovanja

Stradao sam u prometnoj nezgodi i u istoj zadobio ozljede radi kojih sam na bolovanju proveo 6 mjeseci. Za isto razdoblje sam primio naknadu plaće koja je znatno manja od plaće koju bi dobio da sam radio. Da li imam pravo tražiti razliku plaće i od koga?

Imate pravo potraživati naknadu plaće do njenog punog iznosa od osiguravajućeg društva kod kojeg je osigurano vozilo krivca. Naime, vozilo je opasna stvar i odgovornost je osiguravajućeg društva pokriti svu štetu koju trpite zbog nezgode za koju odgovara njihov osiguranik. Iz tog razloga kao oštećenik imate pravo na naknadu u svoti kojom bi se Vaša situacija dovela u stanje u kojem bi se nalazili da nije bilo prometne nezgode. Naime, da nije bilo nezgode Vi bi uredno radili i primali punu plaću.

Osiguranje može odbiti plaćanje do punog iznosa, ukoliko ste bolovanje prekinuli i nastavili zbog neke druge ozljede ili bolesti, a što se utvrđuje uvidom u Izvješća o bolovanju, odnosno šifru bolovanja.

Naknadu štete imate pravo dobiti prema potvrdi vašeg poduzeća o iznosima razlike plaće za vrijeme bolovanja, prema mjesečnim iznosima sa kamatama od dospijeća svakog pojedinog mjesečnog iznosa pa do isplate. Iz tog razloga je potrebno da na potvrdi poduzeća uz svaki iznos budu naznačeni i datumi dospjeća.

Navedenu dokumentaciju ( potvrdu poduzeća, doznake o bolovanju, medicinsku dokumentaciju, zapisnik o nezgodi) možete kao odštetni zahtjev predati osiguranju i postupak riješiti mirnim putem, pa ako osiguranje ne udovolji zahtjevu, imate pravo svoju izgubljenu zaradu potraživati sudskim putem.

Blaženka Musulin

Odvjetnica Blaženka Musulin
Palmotićeva 37/ I
10000 Zagreb
Tel: +385 1 4873 663, +385 1 4873 213
Fax: +385 1 4835 730
www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia, Blaženka Musulin

Tagovi:

Vezano uz temu

alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Čitateljicu je interesiralo može li ostvariti alimentaciju od…

žena pita može li se podnijeti zahjev za povećanjem alimentacije

Ostala sam bez posla zbog koronavirusa? Mogu li tražiti povećanje alimentacije?

Kako podnijeti zahtjev za povećanjem alimentacije, u kojim…

Pravo na korištenje godišnjeg nakon rodiljnog dopusta

Ovih dana u redakciju nam je došlo puno…

Izgubljeno pravo na roditeljski dopust uslijed pogreške službenika HZZO-a

Zbog pogreške službenika majka je izgubila pravo na…

Pročitajte i:

djevoj;ica s nogom u gipsu

Pravo na odštetu: odvjetnica otkriva što kad dijete padne na školskim stepenicama

Zbog noge u gipsu povratak normalnom životu i aktivnostima traje dugo! Pokriva li to polica…

smorazumni razvod

'Više ne možemo zajedno! Kako i gdje podnijeti sporazumni zahtjev za razvodom?'

Sve o sporazumnom razvodu, pa i do kojeg se roka partneri mogu predomisliti, pojasnila je…

Može li se alimentacija naplatiti imovinom?

Čitateljicu je interesiralo i ima li pravo tražiti zaostatke za dijete koje se više ne…

povratak na posao i pravo na godišnji odmor nakon porodiljnog

Godišnji odmor nakon komplikacija i porodiljnog

Ostala sam trudna u prosincu 2018. godine. U 2019. sam radila samo jedan dan, jer…