Uvjeti za sporazumni ili jednostrani otkaz ugovora o radu

Doznajte od naše suradnice odvjetnice Blaženke Musulin kakve opcije otkazivanje ugovora o radu imate i koji vam više odgovara

Pitanje:

U veljači mi ističe rodiljni dopust i u radnom sam odnosu, ali se ne namjeravam vratiti na posao, odnosno u to poduzeće, pa me interesira kako ide procedura s otkazom. Upućena sam da ukoliko ja samovoljno dam otkaz da nemam prava na HZZ-u, odnosno neće mi se isplaćivati naknada za nezaposlene bez obzira na to što sam radila 8 godina u istom poduzeću, je li tako? Pa me interesira da li da pokušam ponuditi poslodavcu sporazumni raskid ugovora, odnosno da se probamo dogovoriti na obostrano zadovoljstvo i bez neugodnosti? Koja su moja prava u tom slučaju? I kada poslodavac ne smije zaposliti novog radnika 6 mjeseci, u kojem slučaju? Što se događa s neiskorištenim godišnjim odmorom u slučaju otkaza?

 

Odgovor:

Sporazumni raskid ugovora o radu te otkaz ugovora o radu uređeni su Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17; u nastavku: ZOR). Sporazumni raskid ugovora o radu jedan je od načina prestanka radnog odnosa te podrazumijeva suglasnost volja obje strane, dakle poslodavca i radnika.

U slučaju sporazumnog raskida ugovornog odnosa druga strana ni u kojem slučaju nije dužna pristupiti njegovu sklapanju ako to ne odgovara njezinim interesima ili nije u potpunosti suglasna s njegovim odredbama.

Kod sporazumnog raskida ugovora niti poslodavac niti radnik nema obvezu poštivanja otkaznog roka. Također, poslodavac nije dužan isplatiti otpremninu iako nije zabranjeno da se ona sporazumom predvidi te odredi iznos otpremnine čak i viši od onog koji bi radniku pripadao prema Zakonu o radu (ili prema Kolektivnom ugovoru ili Pravilniku o radu). Napominjemo da u slučaju prestanka radnog odnosa sklapanjem sporazumnog raskida ugovora o radu radnik nema pravo na naknadu za nezaposlene koju bi inače ostvario kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Otkaz ugovora o radu kao jednostran čin: u konkretnom slučaju jednostrani čin kojim Vi kao radnica otkazujete ugovor poslodavcu. Obzirom je otkaz ugovora o radu jednostrani čin, to nije potrebna suglasnost Vašeg poslodavca te on eventualno na odluci o otkazu potpisuje samo njezin primitak. Također, ukoliko otkažete ugovor o radu dužni ste poštovati otkazni rok sukladno odredbama ZOR.

Dakle, ako postoji suglasna volja obje ugovorne strane da zaključe sporazumni raskid ugovora o radu, spomenutim sporazumom (koji mora biti u pisanom obliku) savjetujemo reguliranje svih okolnosti vezanih uz prestanak radnog odnosa. Navedeno posebice u pogledu trenutka (dana) prestanka ugovora o radu, korištenja neiskorištenog dijela godišnjeg odmora radnika, nepodmirenih međusobnih potraživanja radnika i poslodavca (prekovremeni sati, sati iz preraspodjele radnog vremena, godišnji odmor iz prethodne godine i sl.), načina podmirenja eventualnih obveza radnika prema poslodavcu (npr. povrat sredstava uloženih u školovanje i sl.), otpremnine (ako je izrijekom ugovorena ugovorom o radu za slučaj sporazumnog raskida ili ako radnik i poslodavac dogovore njezino plaćanje).

Slijedom navedenog, savjetujemo da se prvenstveno pokušate dogovoriti s poslodavcem o sporazumnom raskidu ugovora o radu te da pisanim putem predložite svoje precizno navedene uvjete raskida radnog odnosa (npr. datum prestanka, pitanja vezana uz korištenje godišnjeg odmora i sl.). Ako poslodavac ne udovolji zahtjevu za sporazumnim raskidom, a što svakako i može, ostaje Vam mogućnost da jednostrano otkaže ugovor o radu, ali tada uz obvezu poštivanja otkaznog roka.

 

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.omjena.

Tagovi: , ,

Pročitajte i:

samohrana majka

Kako ostvariti pravo na povećanje alimentacije?

Djeca rastu i životne potrebe su im sve veće! Sukladno tome, može li i kako…

alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Čitateljicu je interesiralo može li ostvariti alimentaciju od bivšeg partnera s kojim nije bila u…

otkaz zbog koronavirusa i neiskorišten godišnji odmor

Otkaz zbog koronavirusa i neiskorišteni godišnji odmor

Nakon isteka rodiljnog dopusta, poslodavac je najavio otkaz, no ima li pravo to učiniti bez…

dijete oboljelo od šećerne bolesti zbog stresa

Dijete zbog stresa oboljelo od dijabetes. Ima li pravo na naknadu od osiguranja?

Pitanje: Dijete mi je zbog stresa i zlostavljanja u školi dobilo šećer tip 1 (stresni…