Utvrđivanje očinstva

Je li majka dužna pristati na zahtjev bivšeg partnera da se točno utvrdi tko je otac djeteta?

Pitanje: Imala sam avanturu s bivšim dečkom i nisam sigurna je li dijete njegovo ili od muža. Sada nakon četiri godine moj bivši želi raditi analize tko je otac. Jesam li dužna to napraviti budući da je prošlo toliko vremena?

 

Odgovor: Postupak priznanja, osporavanja i utvrđivanja očinstva detaljno je propisan Obiteljskim zakonom (Narodne novine, br. 103/15, 98/19, u daljnjem tekstu: "OBZ").

Nužno je u početku obrazložiti razliku između (i) presumpcije (pretpostavke) bračnog očinstva nad djetetom; te (ii) očinstva nad djetetom koje se utvrđuje priznanjem.

Prema presumpciji bračnog djeteta, ocem djeteta se smatra majčin muž ako je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka ili tristo dana nakon prestanka braka, dok se u slučaju priznanja očinstva nad djetetom očinstvo može priznati i na zapisnik pred Centrom za socijalnu skrb, matičarem ili sudom, pa se u tom slučaju radi o utvrđivanju očinstva putem priznanja. Pritom, svakako treba imati na umu da je priznanje pred navedenim tijelima neopozivo, sukladno članku 65. st. 1. OBZ-a.

U predmetnom slučaju Vaš bivši dečko bi imao mogućnost priznati dijete pred nadležnim tijelima sukladno odredbama OBZ-a (iznimka od presumpcije bračnog očinstva) i to do 18. godine života djeteta. Za priznanje djeteta je potrebna suglasnost Vas i Vašeg supruga (pretpostavljamo da je on upisan kao otac djeteta), a što će u slučaju podnošenje zahtjeva za priznanje djeteta od Vas zatražiti nadležno tijelo, pa ćete biti u prilici se o tome očitovati. U slučaju da Vaš bivši dečko ne dobije potrebne suglasnosti za priznanje, može podnijeti tužbu radi osporavanja i utvrđivanja očinstva u roku od godine dana od primitka obavijesti da nije pribavljena suglasnost Vas i supruga za priznanje djeteta.

Slijedom svega navedenoga, moglo bi se smatrati poželjnim napraviti DNK analizu bez obzira na protek vremena od četiri godine od rođenja djeteta i mogućnosti pokretanja sudskog postupka od strane bivšeg dečka, a prvenstveno jer se može smatrati da je u interesu djeteta znati tko mu je biološki otac.

 

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Tagovi: , ,

Vezano uz temu

Zaštitne mjere protiv obiteljskih nasilnika

Na koje se sve načine možete zaštititi od…

Izmjene ugovora o radu, koja su prava zaspolenika?

Razlilčite su kombinacije u kojima poslodavci mogu reorganizirati…

Otišao u drugu zemlju, napustio obitelj, prestao plaćati kredit...

Katkad teška obiteljska i financijska situacija može uzrokovati…

Pročitajte i:

vožnja biciklom

Biciklom naletio na pješaka i ozlijedio ga! Podliježe li kaznenom postupku?

Odvjetnica Blaženka Musulin odgovara na pitanja čitatelja

djeca u prometu

Dječaka udarilo auto dok je prelazio cestu izvan pješačkog prijelaza - ima li pravo na odštetu?

PitanjeKad je išao u školu i izašao iz autobusa dječak je pretrčao cestu ispred stajališta…

djevoj;ica s nogom u gipsu

Pravo na odštetu: odvjetnica otkriva što kad dijete padne na školskim stepenicama

Zbog noge u gipsu povratak normalnom životu i aktivnostima traje dugo! Pokriva li to polica…

smorazumni razvod

'Više ne možemo zajedno! Kako i gdje podnijeti sporazumni zahtjev za razvodom?'

Sve o sporazumnom razvodu, pa i do kojeg se roka partneri mogu predomisliti, pojasnila je…