Što kada sudužnik u kreditu (bivši suprug) prekrši dogovore…

Kad s bivšim suprugom imate problema oko podjele imovine ili otplate zajedničkih kredita, logično je potražiti pravni savjet

Pitanje: Rastala sam se od supruga 2015. godine nakon 30 godina braka. Imamo zajedničku kuću, gdje sam i ja upisana kao vlasnik polovice, a bivši suprug je vlasnik druge polovice. Kuća je kupljena kreditom na bivšeg supruga, a ja sam sudužnik predmetnog kredita. Nakon rastave otišla sam raditi i živjeti u Austriju. Imamo troje punoljetne djece s tim da je kći ostala u kući, a dva sina su isto u Austriji. Zahtjev za podjelu imovine nisam podnosila, jer smo se usmeno dogovorili da će bivši muž živjeti u stanu koji je naslijedio nakon smrti svoje majke, a kći će biti u kući i plaćati režije i od muža policu životnog osiguranja 700,00 kn (mjesečno mu taj iznos novca daje u gotovini), a ja plaćam kredit 1.400,00 kn za kuću (preko kćeri bivšem suprugu šaljem novac), a bivši suprug plaća drugu polovicu 1.400,00 kn. Problem je što on u zadnje vrijeme ne poštuje dogovor, prijeti da neće plaćati i neće uzeti novac od sina da namiri rate kredita. Ako i preuzmemo ja i djeca da otplaćujemo sve dugove, ne mogu doći u kuću, jer stalno prijeti nasiljem. Nažalost, on ne pristaje ni na jednu opciju npr. da se kuća proda i riješe dugovi, ni da meni prepiše svoj dio kuće i da preuzmem dugove, ni da se ja odreknem svog dijela kuće i da on plaća dugove. Znači ako pokrenem parnicu koliko je moguće brzo riješiti sve s obzirom da je meni u interesu da se riješim dugova ili da preuzme dugove pod uvjetom da on izgubi pravo na kuću. Također, ako se ne odlučim na parnicu, a on stvarno ne bude plaćao i kuća bude pod ovrhom, kakva je procedura?

 

Odgovor: Prvo je potrebno razlikovati pitanje (i) prava vlasništva, odnosno suvlasništva na kući (vas i supruga), od (ii) pitanja dugovanja temeljem ugovora o kreditu prema banci (sukladno ugovoru o kreditu vi i bivši suprug ste u statusu sudužnika).

(i) S obzirom na to da ste vi i bivši suprug suvlasnici kuće (svako ½), u predmetnom slučaju je svakako moguće, odnosno vaše pravo u svakom trenutku pokrenuti postupak razvrgnuća suvlasništva navedene nekretnine.

U slučaju pokretanja takvog postupka, može se pretpostaviti da bi se predmetna kuća putem suda pokušala prodati na javnoj dražbi. Ako bi prodaja kuće bila uspješna, vi i bivši suprug bi bili namireni iz dobivene cijene (svatko u ½ iznosa).

Postupak razvrgnuća suvlasništva se provodi po pravilima izvanparničnog postupka, a trajanje istoga ovisi o okolnostima svakog pojedinog slučaja (npr. o nekretnini koja je predmet postupka, broju stranaka uključenih u postupak, prigovori stranaka koji će biti izneseni tijekom postupka i sl.). Dakle, zbog raznih okolnosti koje utječu na trajanje, teško je dati točan odgovor o očekivanom trajanju takvog postupka.

(ii) Vezano za ugovor o kreditu, potrebno je istaknuti da prema važećim propisima svaki sudužnik ugovora o kreditu odgovara banci za cijeli dug i banka može zahtijevati ispunjenje ili od vašeg bivšeg muža ili od vas, ali kad jedan sudužnik ispuni dug, obveza prestaje i svi se dužnici oslobađaju. Osim toga, potrebno je istaknuti da svaki dužnik koji ispuni obvezu koja na njega ne pada, može zahtijevati od svakog sudužnika da mu naknadi dio duga koji pada na njega.

Dakle, ovisno, u prvom redu, o odredbama ugovora o kreditu i namjeni takvog ugovora, u slučaju da nastavite sami plaćati sve rate ugovora o kreditu, mogli biste ostvariti pravo na naknadu dijela duga koji pada na bivšeg supruga koji je prestao plaćati rate kredita (dakle pravo tražiti od supruga rate koje ste vi platili, a trebao je platiti on).

U slučaju da plaćanje kredita u cijelosti prestane, banka će vrlo vjerojatno pokrenuti ovršne postupke protiv bivšeg supruga i vas. U takvom slučaju, banka, u pravilu, prvo pokreće ovrhu na novčanim sredstvima na računima, a na nekretninama ako se ne uspije naplatiti na novčanim sredstvima ovršenika (predmetnoj kući ili drugim nekretninama u vlasništvu sudužnika).

Slijedom svega navedenoga, a imajući u vidu ozbiljne posljedice koje proizlaze iz prestanka plaćanja kredita (i to za oba sudužnika), svakako bi bilo poželjno naveden "spor" riješiti u dogovoru s bivšim suprugom ili nastaviti plaćati dio rata kredita koji padaju na bivšeg supruga, pa u posebnom postupku od njega tražiti povrat (ako pravo na isto ostvarujete).

 

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Tagovi: , , ,

Vezano uz temu

dijete slomilo ruku

Lom ruke tijekom praznika i školsko osiguranje

Osiguranje učenika vrijedi godinu dana i obuhvaća 24-satno…

Pravo na korištenje godišnjeg nakon rodiljnog dopusta

Ovih dana u redakciju nam je došlo puno…

Pročitajte i:

samohrana majka

Kako ostvariti pravo na povećanje alimentacije?

Djeca rastu i životne potrebe su im sve veće! Sukladno tome, može li i kako…

alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Čitateljicu je interesiralo može li ostvariti alimentaciju od bivšeg partnera s kojim nije bila u…

otkaz zbog koronavirusa i neiskorišten godišnji odmor

Otkaz zbog koronavirusa i neiskorišteni godišnji odmor

Nakon isteka rodiljnog dopusta, poslodavac je najavio otkaz, no ima li pravo to učiniti bez…

dijete oboljelo od šećerne bolesti zbog stresa

Dijete zbog stresa oboljelo od dijabetes. Ima li pravo na naknadu od osiguranja?

Pitanje: Dijete mi je zbog stresa i zlostavljanja u školi dobilo šećer tip 1 (stresni…