tužna žena plaće zbog smrtnog slučaja u obitelji

Pravo na odštetu nakon smrti člana obitelji na poslu

Visina naknade za slučaj smrti ovisi o srodstvu s preminulom osobom. Koliku odštetu po zakonu može dobiti bračni drug i dijeta, a koliku brat, sestra ili neki drugi skrbnik. Zašto mlađa djeca imaju pravo na veći iznos odštete od onih starijih?

Pitanje

Prilikom pada sa visine, tj. nesigurne skele, teško je ozlijeđen radnik koji je, nažalost, putem do bolnice preminuo. Prema trenutačnim informacijama, bilo je puno propusta od strane poslodavca po pitanju zaštite na radu. Zanima nas kakva su prava obitelji na naknadu štete?

Odgovor

Uobičajena procedura  je da na mjesto nesreće dolazi policija kako bi se proveo očevid i utvrdio način nastanka štetnog događaja, a ako se radi o nesreći na radu tada na lice mjesta dolazi i inspektor rada s područja zaštite na radu. Tijelo poginule osobe odvozi se na obdukciju u Zavodu za sudsku medicinu gdje se utvrđuje uzrok smrti.

Sukladno članku 17. Zakona o zaštiti na radu poslodavac obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tom računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima, pri čemu mora osigurati radnicima najveću moguću zaštitu. U svakom pojedinom slučaju potrebno je utvrditi da li je poslodavac navedeno propustio učiniti, te koji je uzrok nesretnog događaja u kojem je radnik smrtno stradao.

Prilikom obavljanja radova potrebno je poštivati sigurnosne mjere, pa je za rad na visini potrebno postavljanje zaštitne skele i sigurnosnih mjera. Ukoliko je do smrti radnika došlo uslijed propusta koje je kazneno djelo, tada se protiv odgovorne osobe pokreće kazneni postupak sukladno odredbama Kaznenog zakona koje govore o teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti obzirom na posljedicu koja je radi navedenog nastupila.

Naime, utvrđuje se da li je odgovorna osoba provjerila npr. stanje skele, da li su ograđene dovoljno čvrstim i visokim zaštitnim ogradama radi sigurnosti radnika od pada s visine, kao i da li je na drugi način osigurana odgovarajuća sigurnost radnika, a sukladno odredbi Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima i Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu te Zakona o zaštiti na radu.

Ako postoji propusta iz područja zaštite na radu, odnosno ako se događaj dogodio zbog neispravne skele, tada postoji odgovornost poslodavca za takav štetan događaj. U takvom slučaju obitelj poginulog ima pravo na odštetu  koje je regulirano odredbama Zakona o obveznim odnosima  i odnosi se na prava na novčanu naknadu duševne boli zbog smrti bliskog srodnika.

Člankom 1101. Zakona o obveznim odnosima propisane su pretpostavke pod kojima fizičke osobe imaju pravo na pravičnu novčanu naknadu u slučaju smrti bliske osobe. U slučaju smrti sud može članovima uže obitelji  (bračnom drugu, djeci i roditeljima) dosuditi pravičnu novčanu naknadu, a naknadu mogu ostaviti i brat i sestra poginulog, odnosno članovi šire obitelji, pod određenim uvjetima.

Naknada za slučaj smrti bračnog/izvanbračnog druga i djeteta iznosi 220.000,00 kn, a za slučaj smrti brata ili sestre 75.000,00 kn. Za slučaj smrti roditelja djetetu koji se nalazi na odgoju i skrbi kod preminulog roditelja pripada naknada u iznosu od 220.000,00 kn, a u ostalim slučajevima 150.000,00 kn. U slučaju smrti oba roditelja naknada bi trebala biti veća od dvostrukog iznosa. Dakle bol koju trpe djeca koja se nalaze na skrbi roditelja je veća od boli koju trpe djeca koja su se osamostalila, jer ne gube samo ljubav i brigu nego i svu pažnju koju im roditelji svakodnevno pružaju.

Gore naznačeni iznosi su određeni od strane Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji je na sjednici 29.11.2002.g. donio Orijentacijske kriterije i iznose za utvrđivanje visine pravične novčane naknade neimovinske štete koji se primjenjuju na štetne događaja koji su se dogodili i još uvijek su u primjeni unatoč značajnoj inflaciji i promjeni standarda.

Obitelj poginulog ima pravo i na troškovi u svezi nesreće i pogibelji koje se odnose na troškove ili gubitke koji su nastali kao posljedice nesreće. Prema odredbama Zakona o obveznim odnosima tko prouzroči nečiju smrt dužan je naknaditi uobičajene troškove pogreba, nabave pogrebnog kovčega, vijenca, crnine, grobnog mjesta ili grobnice, prijevoz pokojnika na groblje i drugi troškovi povezani sa pogrebom.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Tagovi: , ,

Pročitajte i:

djevoj;ica s nogom u gipsu

Pravo na odštetu: odvjetnica otkriva što kad dijete padne na školskim stepenicama

Zbog noge u gipsu povratak normalnom životu i aktivnostima traje dugo! Pokriva li to polica…

smorazumni razvod

'Više ne možemo zajedno! Kako i gdje podnijeti sporazumni zahtjev za razvodom?'

Sve o sporazumnom razvodu, pa i do kojeg se roka partneri mogu predomisliti, pojasnila je…

Može li se alimentacija naplatiti imovinom?

Čitateljicu je interesiralo i ima li pravo tražiti zaostatke za dijete koje se više ne…

povratak na posao i pravo na godišnji odmor nakon porodiljnog

Godišnji odmor nakon komplikacija i porodiljnog

Ostala sam trudna u prosincu 2018. godine. U 2019. sam radila samo jedan dan, jer…