Neplaćanje alimentacije i odšteta zbog prometne nezgode na pješačkom prijelazu

Kada će se početi isplaćivati alimentacija nakon tužbe protiv oca radi alimentacije i ima li majka pravo na alimentacije koje je trebala dobiti i tijekom postupka tužbe te na kakve vrste naknada štete ima pravo dijete koje je stradalo u prometnoj nezgodi na pješačkom prijelazu od vozača koji je s mjesta nesreće pobjegao? Odvjetnica savjetuje...

Trebate li besplatan pravni savjet, pišite nam na adresu urednistvo@roditelji.hr s naznakom "Za odvjetnicu". Na vaša pitanja odgovara odvjetnica Blaženka Musulin, koja se pretežno bavi područjem građanskog prava i više od 20 godina pruža stručnu pravnu pomoć fizičkim i pravnim osobama. Iza nje su godine iskustva u struci, mnoštvo riješenih parnica i završenih slučajeva, a u okviru odvjetničkog ureda Musulin radi s timom od četiri mlada pravnika. Ured zastupa pretežno fizičke osobe koje kroz neposredni kontakt s odvjetnicom iznose svoje probleme, te se svaki problem individualno prihvaća i rješava.

Donosimo dva pitanja čitatelja koji su trebali pravni savjet.

Tužba protiv oca djeteta zbog neplaćanja alimentacije i privremeno uzdržavanje

Imam bebu od tri mjeseca, podigla sam tužbu protiv oca djeteta zbog neplaćanja alimentacije. Odvjetnik mi je rekao da postupak traje 6 mjeseci međutim pravo na privremeno uzdržavanje imam tek nakon tri mjeseca od neplaćanja alimentacije nakon presude… Zanima me što je sa zaostalom alimentacijom? Hoće li mi Centar za socijalnu skrb isplatiti zaostatke za svih 6 mjeseci, odnosno koliko to cijeli postupak bude trajao… Hvala unaprijed!

Blaženka Musulin:

Dobro je da ste ustali tužbom protiv oca djeteta zbog neplaćanja alimentacije kako bi realizirali pravo djeteta. Odvjetnik vam je dobro objasnio vaša prava. Naime, postoje uvjeti pod kojima jedan bračni drug stječe pravo na privremeno uzdržavanje od Centra za socijalnu skrb.

Sukladno odredbi čl. 288 st. 1 Obiteljskog zakona (NN 103/15) Roditelji su prvi dužni uzdržavati svoje maloljetno dijete. Radno sposoban roditelj ne može se osloboditi dužnosti uzdržavanja maloljetnog djeteta.

Određivanje uzdržavanja za buduće vrijeme propisano je obiteljskim zakonom u čl. 306.na način da se uzdržavanje može odrediti samo za vrijeme nakon podnošenja zahtjeva za uzdržavanje. Dijete može podnijeti zahtjev za uzdržavanje u izvanparničnom pojednostavnjenom postupku za određivanje uzdržavanja sukladno odredbama članaka 474. do 477. Obiteljskog zakona. Bitno je naglasiti da se uzdržavanje za dijete uvijek određuje u novčanom iznosu.

Odredbom čl. 318 Obiteljskog zakona propisano je da je Centar za socijalnu skrb dužan voditi očevidnik svih odluka i sudskih nagodbi o uzdržavanju maloljetnog djeteta te kada primi pravomoćnu sudsku odluku i sudsku nagodbu o uzdržavanju djeteta, dužan je roditelja s kojim dijete stanuje te roditelja koji je dužan plaćati uzdržavanje, odnosno drugu osobu koja je dužna plaćati uzdržavanja obavijestiti u pisanom obliku o pravima i dužnostima.

Zakonom o privremenom uzdržavanju (NN 92/14) uređeno je stjecanje prava na privremeno uzdržavanje i visina iznosa privremenog uzdržavanja, nadležnost, postupak za ostvarivanje prava, isplata i vraćanje iznosa privremenog uzdržavanja, financiranje, evidencija i nadzor te druga pitanja značajna za ostvarivanje privremenog uzdržavanja.

Člankom 7. st. 1 navedenog Zakona uređeno je da pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično te ako se učini vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovu uzdržavanju najmanje u visini koja je ovim Zakonom određena kao iznos privremenog uzdržavanja. Djelomičnim neispunjavanjem obveze uzdržavanja podrazumijeva se da obveznik uzdržavanja plaća uzdržavanje u iznosu manjem od iznosa koji je ovim Zakonom određen kao iznos privremenog uzdržavanja.

Pravo na privremeno uzdržavanje priznaje se od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti te traje sve dok obveznik uzdržavanja ne počne izvršavati obvezu uzdržavanja najmanje u iznosu koji je ovim Zakonom određen kao iznos privremenog uzdržavanja. Centar za socijalnu skrb neće isplatiti do tada neisplaćene novčane iznose s naslova uzdržavanja. Dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje u ukupnom trajanju od tri godine, a iznos privremenog uzdržavanja se određuje od 50 % zakonskog minimuma uzdržavanja.

Postupak radi ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti, provodi ga Centar za socijalnu skrb nadležan za dijete prema propisu kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi, te je navedeni postupak žuran.

Privremeno uzdržavanje isplaćuje Centar u mjesečnim iznosima za prethodni mjesec i ono se isplaćuje djetetu putem banke na njegov račun ili račun roditelja s kojim dijete stanuje, odnosno druge osobe koja skrbi o djetetu. Isplatom iznosa privremenog uzdržavanja, Republika Hrvatska stupa u pravni položaj djeteta i na nju prelaze tražbine uzdržavanja u visini isplaćenog iznosa privremenog uzdržavanja, sa svim sporednim pravima.

Ima li dijete pravo na naknadu za troškove školarine i uništenu odjeću nakon prometne nezgode na pješačkom prijelazu i bježanju vazača s mjesta nesreće?

Naš sin je stradao u prometnoj nezgodi, kada je na njega dok se vraćao iz škole kad je prelazio preko obilježenog pješačkog prijelaza naletio automobil, a vozač je nakon prometne nezgode pobjegao s lica mjesta. Tražili smo naknadu štete za troškove školarine koju nije iskoristio, te za uništenu odjeću, no odbili su nas jer navodno imamo pravo samo na naknadu neimovinske štete. Da li je to točno?

Blaženka Musulin:

Savjetujem da pokrenete sudski postupak i svoje pravo ostvarite na sudu, obzirom da u konkretnom slučaju nije odlučno da li je šteta za koju se zahtjeva naknada materijalna ili nematerijalna. Prema Zakonu o osiguranju oštećena osoba kojoj je šteta nanesena uporabom nepoznatog vozila ima pravo na naknadu štete zbog smrti, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja, no i na naknadu materijalne štete koja je posljedica smrti, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja.
Dakle u slučaju kad su troškovi školovanja i uništena odjeća posljedica tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja, vaš sin imat će pravo na naknadu i ovih vidova štete. Naime, Zakonom o osiguranju uređeno je da se naknada štete zbog smrti ili ozljeda ili oštećenja zdravlja, prouzročenu nepoznatim motornim vozilom, može dobiti od Hrvatskog ureda za osiguranje. Isplatom štete oštećenome Hrvatski ured za osiguranje ima pravo regresa prema nepoznatom štetniku, ako se pronađe, odnosno prema njegovu osiguratelju od autoodgovornosti.

Važno je da prometna policija izašla na očevid, da fotografira mjesto nezgode i prikupi iskaze svjedoka kako bi dokazali nastanak nesreće na način koji ste opisali.

Blaženka Musulin

 

Odvjetnica Blaženka Musulin
Palmotićeva 37/ I
10000 Zagreb
Tel: +385 1 4873 663, +385 1 4873 213
Fax: +385 1 4835 730
www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia, Blaženka Musulin

Tagovi: , ,

Vezano uz temu

Može li se alimentacija naplatiti imovinom?

Čitateljicu je interesiralo i ima li pravo tražiti…

povratak na posao i pravo na godišnji odmor nakon porodiljnog

Godišnji odmor nakon komplikacija i porodiljnog

Ostala sam trudna u prosincu 2018. godine. U…

Pročitajte i:

smorazumni razvod

'Više ne možemo zajedno! Kako i gdje podnijeti sporazumni zahtjev za razvodom?'

Sve o sporazumnom razvodu, pa i do kojeg se roka partneri mogu predomisliti, pojasnila je…

dijete slomilo ruku

Lom ruke tijekom praznika i školsko osiguranje

Osiguranje učenika vrijedi godinu dana i obuhvaća 24-satno razdoblje, no kod jednog osiguravajućeg društva za…

samohrana majka

Kako ostvariti pravo na povećanje alimentacije?

Djeca rastu i životne potrebe su im sve veće! Sukladno tome, može li i kako…

alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Čitateljicu je interesiralo može li ostvariti alimentaciju od bivšeg partnera s kojim nije bila u…