Pravni savjeti olakšavaju nam život

Koji je zadnji dan za ulaganje žalbe ako je presuda uručena osobno, sudskom dostavom? Može li se pokrenuti sudski postupak radi naknade štete ako osoba živi u jednom gradu, prometna nesreća se dogodila u drugom, a osiguravajuća kuća je u trećem gradu?

Trebate li besplatan pravni savjet, pišite nam na adresu urednistvo@roditelji.hr s naznakom “Za odvjetnicu”. Na vaša pitanja odgovara odvjetnica Blaženka Musulin, koja se pretežno bavi područjem građanskog prava i više od 20 godina pruža stručnu pravnu pomoć fizičkim i pravnim osobama. Iza nje su godine iskustva u struci, mnoštvo riješenih parnica i završenih slučajeva, a u okviru odvjetničkog ureda Musulin radi s timom od četiri mlada pravnika. Ured zastupa pretežno fizičke osobe koje kroz neposredni kontakt s odvjetnicom iznose svoje probleme, te se svaki problem individualno prihvaća i rješava.

Donosimo nekoliko pitanja čitatelja kojima je bio potreban pravni savjet.

Sudska dostava presude

Sudskom dostavom osobno mi je uručena presuda pa me zanima koji je zadnji dan za ulaganje žalbe, obzirom da je rok za žalbu 8 dana?

Sukladno čl. 113 st. 1. Zakona o parničnom postupku (ZPP-u), kad je podnesak vezan za rok, smatra se da je isti dan u roku ako je prije nego što rok protekne predan nadležnom sudu. Sukladno čl. 112 ZPP-a rokovi se računaju na dane, mjesece i godine. Ako je rok određen na dane, u rok se ne uračunava dan kad je dostava ili saopćenje obavljeno odnosno dan u koji pada događaj otkad treba računati trajanje roka, već se za početak roka uzima prvi idući dan. Ako posljednji dan roka pada na državni praznik, ili u nedjelju ili u koji drugi dan kad sud ne radi, rok istječe protekom prvoga idućeg radnog dana. Kao dan kada sud ne radi uzima se ne samo subota i nedjelja već i svaki drugi dan kad sud ne radi i kad stranka ne može podnesak predati neposredno sudu. Ako se podnesak upućuje preko pošte preporučenom pošiljkom ili telegrafski, dan predaje pošti smatra se danom predaje sudu kojem je upućen, odnosno za osobe koje se nalaze u vojnim jedinicama danom predaje vojnoj ustanovi ili štabu u kojima ne postoji redovna pošta. Za osobe slobode dan predaje podneska upravi zatvora, kazneno-popravne ustanove ili odgojno-popravnog doma smatra se danom predaje sudu.

Nepoznavanje propisa o računanju rokova nije razlog koji opravdava povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za žalbu. Ako je podnesak koji je vezan za rok predan ili upućen nenadležnom sudu prije proteka roka, a stigne nadležnom sudu nakon proteka roka, smatrat će se da je na vrijeme podnesen ako se njegovo podnošenje nenadležnom sudu može pripisati neznanju ili očitoj pogrešci podnosioca. Kad nije moguće sa sigurnošću utvrditi je li žalba podnesena u roku, treba uzeti da je pravodobna, odnosno kad nije moguće sa sigurnošću utvrditi je li žalba predana pošti kao obična ili preporučena pošiljka, treba uzeti da je upućena kao preporučena pošiljka.

Pokretanje sudskog postupka radi naknade štete

Zanima me imam li pravo pokrenuti sudski postupak radi naknade štete u mjestu gdje živim (u Krapini), iako se prometna nesreća dogodila na moru, a osiguravajuća kuća koja odštetu treba isplatiti je iz Zagreba?

Za suđenje u sporovima protiv pravnih osoba, općemjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi njihovo sjedište (čl. 48 st. 1 ZPP-a). Ako zakonom nije određena isključiva mjesna nadležnost kojega drugog suda, za suđenje je nadležan sud koji je općemjesno nadležan za tuženika, dok u slučajevima predviđenim ZPP-om za suđenje je osim suda općemjesne nadležnosti nadležan i drugi određeni sud (čl. 46 ZPP-a). Za suđenje u sporovima o izvanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda općemjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna radnja učinjena, ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila (čl. 52 st. 1 ZPP-a), a ako je šteta nastala zbog smrti ili tjelesne ozljede, pored gore navedenog suda nadležan je i sud na čijem području tužitelj ima prebivalište odnosno boravište (čl. 52 st. 2 ZPP-a).

U konkretnom slučaju postoji izaberiva mjesna nadležnost pa tužitelj ima pravo odabrati pred kojim od nadležnih sudova će se provoditi postupak, dakle i na sudu nadležnom prema mjestu svog prebivališta, tj. boravišta; dovoljno je da je šteta nastala zbog tjelesne ozljede, a ne traži se da bude teška.

Blaženka Musulin

Odvjetnica Blaženka Musulin
Palmotićeva 37/ I
10000 Zagreb
Tel: +385 1 4873 663, +385 1 4873 213
Fax: +385 1 4835 730
www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia, Blaženka Musulin

Tagovi:

Vezano uz temu

alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Čitateljicu je interesiralo može li ostvariti alimentaciju od…

žena pita može li se podnijeti zahjev za povećanjem alimentacije

Ostala sam bez posla zbog koronavirusa? Mogu li tražiti povećanje alimentacije?

Kako podnijeti zahtjev za povećanjem alimentacije, u kojim…

Pravo na korištenje godišnjeg nakon rodiljnog dopusta

Ovih dana u redakciju nam je došlo puno…

Izgubljeno pravo na roditeljski dopust uslijed pogreške službenika HZZO-a

Zbog pogreške službenika majka je izgubila pravo na…

Pročitajte i:

djevoj;ica s nogom u gipsu

Pravo na odštetu: odvjetnica otkriva što kad dijete padne na školskim stepenicama

Zbog noge u gipsu povratak normalnom životu i aktivnostima traje dugo! Pokriva li to polica…

smorazumni razvod

'Više ne možemo zajedno! Kako i gdje podnijeti sporazumni zahtjev za razvodom?'

Sve o sporazumnom razvodu, pa i do kojeg se roka partneri mogu predomisliti, pojasnila je…

Može li se alimentacija naplatiti imovinom?

Čitateljicu je interesiralo i ima li pravo tražiti zaostatke za dijete koje se više ne…

povratak na posao i pravo na godišnji odmor nakon porodiljnog

Godišnji odmor nakon komplikacija i porodiljnog

Ostala sam trudna u prosincu 2018. godine. U 2019. sam radila samo jedan dan, jer…