otkaz zbog koronavirusa i neiskorišten godišnji odmor

Otkaz zbog koronavirusa i neiskorišteni godišnji odmor

Nakon isteka rodiljnog dopusta, poslodavac je najavio otkaz, no ima li pravo to učiniti bez dozvole da osoba prethodno iskoristi sav preostali godišnji odmor?

PITANJE

Supruga je zatrudnjela u studenom 2018. godine i zbog rizične trudnoće odmah je morala ići na bolovanje, te je na bolovanju bila do poroda 27.06.2019. Nakon toga je krenula sa korištenjem porodiljnog dopusta koji istječe 23.06.2020. Ostalo joj je neiskorišteno 9 dana godišnjeg odmora (od 2018. godine), koje je poslodavac rekao da će iskoristiti nakon povratka na posao. Sada, zbog novonastale situacije sa koronom, poslodavac ju je obavijestio da, kada se vrati sa porodiljnog dopusta, ima pravo iskoristiti godišnji od 2020. i nakon toga slijedi otkaz, a godišnji odmor za 2019. i neiskorišteni od 2018. godine joj je propao. 

ODGOVOR

Prije svega ističemo kako je opće pravilo propisano odredbama Zakona o radu da se godišnji odmor koristi u godini za koju je ostvaren, ali je ostavljena mogućnost da se godišnji odmor ostvaren u jednoj kalendarskoj godini koristi u kalendarskoj godini koja njoj slijedi i to sukladno propisanim uvjetima, pa se neiskorišteni dio godišnjeg odmora u trajanju dužem od dva tjedna koja radnik koristi u kalendarskoj godini za koju je ostvario godišnji odmor, može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.

Iznimno od navedenog pravila, godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti te korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, radnik ima pravo iskoristiti po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, dok radnik koji godišnji odmor ili dio godišnjeg odmora zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju nije mogao iskoristiti ili njegovo korištenje poslodavac nije omogućio do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, radnik ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad.

U predmetnom slučaju radnica bi trebala ostvariti pravo na godišnji odmor iz 2019. i 2020. godine i poslodavac bi joj isti trebao omogućiti ostvariti do kraja 2020. godine, a budući se nakon kontinuiranog rodiljnog i roditeljskog dopusta s tijekom od studenog 2018.g. na posao vraća u lipnju 2020.g. U slučaju otkaza ugovora o radu, a sukladno odredbama Zakona o radu, radnik ima pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor (koji radniku mora biti plaćen), te navedeno pravo, u slučaju osporavanja od strane poslodavca može ostvariti u sudskom postupku.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Tagovi: , ,

Vezano uz temu

samohrana majka

Kako ostvariti pravo na povećanje alimentacije?

Djeca rastu i životne potrebe su im sve…

alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Čitateljicu je interesiralo može li ostvariti alimentaciju od…

Pročitajte i:

djevoj;ica s nogom u gipsu

Pravo na odštetu: odvjetnica otkriva što kad dijete padne na školskim stepenicama

Zbog noge u gipsu povratak normalnom životu i aktivnostima traje dugo! Pokriva li to polica…

Može li se alimentacija naplatiti imovinom?

Čitateljicu je interesiralo i ima li pravo tražiti zaostatke za dijete koje se više ne…

povratak na posao i pravo na godišnji odmor nakon porodiljnog

Godišnji odmor nakon komplikacija i porodiljnog

Ostala sam trudna u prosincu 2018. godine. U 2019. sam radila samo jedan dan, jer…

pas ugrizao dijete

Dječaka ugrizao pas. Ima li pravo na odštetu i kakva je odgovornost vlasnika životinje?

Na temelju čega se određuje pravo na naknadu štete u ovom slučaju i u kojim…