potres u zagrebu i nadoknada štete

Odvjetnica pojašnjava sve o pravu na nadoknadu štete nakon zagrebačkog potresa

Hoće li svi, nakon razornog zagrebačkog potresa, imati pravo na nadoknadu štete od svojeg osiguravatelja?

Pitanje
Čuo sam da se neće nadoknađivati šteta nastala u potresu ako je manja od 60% vrijednosti građevine, a i tada se naknađuje tek manji dio, nekakvih 5%. Osigurali smo stan kod osiguravajućeg društva, koji su sljedeći koraci i da li imamo pravo na odštetu?

Odgovor
Općenito, vrste osiguranja predlaže predstavnik osiguranja, dakle zastupnik koji nudi policu potencijalnom klijentu. Svaki prodajni zastupnik u osiguranju trebao bi znati okolnosti slučaja i prilikom prodaje police klijentu pomoći izabrati najbolju opciju, odnosno ukazati na potrebu za upravo takvom vrstom osiguranja.

Najaktualnije su police osiguranja imovine kojima se osiguravaju građevinski objekti, a pritom se osiguranje može ugovoriti za jednu ili više dopunskih osiguranih opasnosti (kao što su klizanje tla i odroni zemljišta, potres i sl.). Prilikom zaključenja police osiguranja imovine, uvijek je potrebno detaljno provjeriti što polica osiguranja pokriva i koji su opći i posebni uvjeti osiguranja.

Što se tiče potresa, a kao što je prethodno navedeno, navedeni rizik je potrebno dodatno ugovoriti, te za pokriće rizika od potresa platiti i dodatnu premiju osiguravajućem društvu.

U slučaju osiguranja od potresa, osiguravajuća društva pokrivaju štete od potresa čija je snaga veća od 5,0 stupnjeva po Richteru, a obzirom su u Zagrebu dana 22.3.2020.g. nastupila dva potresa čija je snaga bila veća od 5,0 stupnja, u tom dijelu su ispunjeni uvjeti za prijavu nastale štete. Jednim događajem u pravilu se smatra uzastopno vremensko trajanje od 72 sata, pa se u tom vremenu svi izazvani potres smatraju jednim događajem u kojem je došlo do štete, tako da nije bitno da li je šteta na nekretnini nastala prilikom prvog ili drugog potresa predmetnog dana. Predmet osiguranja od potresa je u pravilu sam građevinski objekt, uključujući zidove, podne obloge, instalacije i druge fiksne dijelove građevine, kao i oprema (stolarija, stakla, klima uređaji, radijatori i sl.), a ovisno o polici, predmet osiguranja može biti i pokretna imovina (namještaj, kućanski aparati, osobne stvari i sl.).

Budući je nastupio osiguran slučaj, vaša je obveza, osim prijave štete bez odgode osiguravajućem društvu, poduzeti sve što je razborito i u vašoj moći da se ograniče štetne posljedice (npr. sanirati i pokriti krov zgrade radi sprječavanja prodora kiše). Osim toga, oštećenja je prije sanacije svakako poželjno detaljno poslikati, te pričekati dolazak djelatnika osiguranja radi izvida štete.

U slučaju oštećenja, može se dobiti iznos nužnog troška popravka, dok se u slučaju potpunog oštećenja odšteta za nekretninu procjenjuje se na temelju nove građevinske vrijednosti objekta (vrijednost kada biste isti objekt s istom konstrukcijom ponovno gradili uključujući i troškove arhitekta te ostale troškove projektiranja i sl.). Što se tiče pokretne imovine, može se dobiti odšteta maksimalno do osigurane vrijednosti u slučaju uništenja, a pokretna imovina se načelno procjenjuje obzirom na tržišnu vrijednost uz primjenu stope amortizacije.

Nakon izvida štete osiguranje će, ako smatra da su se za to ispunili uvjeti, dostaviti ponudu, a na koju se može prigovoriti (ako ista ne dovodi do potpunog popravka štete ili nije u skladu s policom osiguranja u preuzetim obvezama). Ako osiguravajuće društvo i po podnesenom prigovoru bude odbijalo nadoknaditi štetu sukladno preuzetim obvezama ili isplati manji iznos štete (što će u pravilu učiniti neovisno o tome složi li se oštećenik s ponudom iznosa štete, odnosno neovisno o sklapanju nagodbe ili potpisu izjave o namirenju), moguća je podnijeti tužbu protiv osiguravajućeg društva pred nadležnim sudom radi naknade štete i isplate iznosa za koji je oštećenik zakinut. Zaključno, važno je istaknuti kako po potpisu potpisu/sklapanju izjave o namirenju s osiguravajućem društvom načelno ne može potraživati daljnji iznos štete izvan iznosa prihvaćenog tom nagodbom ili izjavom o namirenju.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Tagovi: , ,

Pročitajte i:

djevoj;ica s nogom u gipsu

Pravo na odštetu: odvjetnica otkriva što kad dijete padne na školskim stepenicama

Zbog noge u gipsu povratak normalnom životu i aktivnostima traje dugo! Pokriva li to polica…

Može li se alimentacija naplatiti imovinom?

Čitateljicu je interesiralo i ima li pravo tražiti zaostatke za dijete koje se više ne…

povratak na posao i pravo na godišnji odmor nakon porodiljnog

Godišnji odmor nakon komplikacija i porodiljnog

Ostala sam trudna u prosincu 2018. godine. U 2019. sam radila samo jedan dan, jer…

pas ugrizao dijete

Dječaka ugrizao pas. Ima li pravo na odštetu i kakva je odgovornost vlasnika životinje?

Na temelju čega se određuje pravo na naknadu štete u ovom slučaju i u kojim…