samohrana majka

Kako ostvariti pravo na povećanje alimentacije?

Djeca rastu i životne potrebe su im sve veće! Sukladno tome, može li i kako roditelj tražiti povećanje iznosa alimentacije?

PITANJE
Kako i kojim postupkom do povećanja alimentacije za dvoje djece. Jedno dijete je staro 15, a drugo 14 godina. Mora li se tužba pokrenuti preko odvjetnika ili postoji neki drugi način? Inače, primamo alimentaciju koja je određena sudskim postupkom, ali se godinama iznos nije mijenjao. Djeca rastu i životne potrebe su im sve veće.

ODGOVOR
Sukladno članku 285. Obiteljskog zakona u slučaju promijenjenih okolnosti u vezi s obvezom uzdržavanja, moguće je tražiti da sud povisi iznos uzdržavanja. Potrebno je pokrenuti sudski postupak i tužbom tražiti izmjenu prijašnjeg iznosa uzdržavanja. U obrazloženju možete navesti sve što ste napisali i u pitanju, da povećanje tražite zbog porasta troškova života i većih troškova obzirom su djeca odrasla. Tužba se podnosi sudu koji je prvotno odlučio o iznosu uzdržavanja. Ako ste u međuvremenu mijenjali mjesto prebivališta, potrebno je da podnesete tužbu sudu sukladno novom mjestu prebivališta.

Za navedenu tužbu nije potrebno angažirati odvjetnika te ju možete podnijeti i sami pri sudu koji je rješavao postupak određivanja alimentacije. Ukoliko smatrate da vam je potrebno pravno savjetovanje i zastupanje, svakako preporučamo da u tom slučaju angažirate odvjetnika.

Po provedenom postupku sud određuje iznos uzdržavanja uzevši u obzir materijalne potrebe djeteta te imovinsko stanje roditelja sukladno Odluci o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta. Ukupne materijalne potrebe djeteta se odnose na troškove stanovanja, prehrane, odijevanja, higijene, odgoja, obrazovanja, skrbi o djetetovu zdravlju i druge slične troškove djeteta, a određuju se prema životnom standardu roditelja koji je obveznik plaćanja uzdržavanja. Ukupne mogućnosti roditelja obveznika uzdržavanja koje sud utvrđuje u parničnom postupku odnose se na prihode i imovinsko stanje roditelja koji ima obvezu plaćati uzdržavanje te je isti dužan prikazati ukupne neto prihode u koje ulaze sva stalna i privremena novčana primanja. Centar za socijalnu skrb voditi očevidnik svih odluka i sudskih nagodbi o uzdržavanju maloljetnog djeteta. Kad centar za socijalnu skrb primi pravomoćnu sudsku odluku o uzdržavanju djeteta, dužan je roditelja s kojim dijete stanuje te roditelja koji je dužan plaćati uzdržavanje, obavijestiti u pisanom obliku o pravima i dužnostima.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Tagovi: , , ,

Vezano uz temu

dijete slomilo ruku

Lom ruke tijekom praznika i školsko osiguranje

Osiguranje učenika vrijedi godinu dana i obuhvaća 24-satno…

alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Čitateljicu je interesiralo može li ostvariti alimentaciju od…

otkaz zbog koronavirusa i neiskorišten godišnji odmor

Otkaz zbog koronavirusa i neiskorišteni godišnji odmor

Nakon isteka rodiljnog dopusta, poslodavac je najavio otkaz,…

Pročitajte i:

tužna žena plaće zbog smrtnog slučaja u obitelji

Pravo na odštetu nakon smrti člana obitelji na poslu

Visina naknade za slučaj smrti ovisi o srodstvu s preminulom osobom. Koliku odštetu po zakonu…

žena pita može li se podnijeti zahjev za povećanjem alimentacije

Ostala sam bez posla zbog koronavirusa? Mogu li tražiti povećanje alimentacije?

Kako podnijeti zahtjev za povećanjem alimentacije, u kojim ga slučajevima sud prihvaća te koliki je…

Pokriva li kasko osiguranje automobila i štetu uslijed potresa?

Mnoge takve police imaju popis rizika koji se isključuju, među kojima je i potres. Ipak,…

potres u zagrebu i nadoknada štete

Odvjetnica pojašnjava sve o pravu na nadoknadu štete nakon zagrebačkog potresa

Hoće li svi, nakon razornog zagrebačkog potresa, imati pravo na nadoknadu štete od svojeg osiguravatelja?