Kako osporiti očinstvo?

Odvjetnica Musulin odgovara na pitanje koje se odnosi na osporavanje očinstva

Pitanje:

Zanima me koliko traje proces osporavanja očinstva? Budući da mi bivši suprug nije otac djeteta, već sadašnji, zanima me koliko traje taj sam proces da se biološki otac (sadašnji suprug) upiše kao otac?

Odgovor:

Sukladno čl. 60. Obiteljskog zakona (NN 103/15, u nastavku: Obz), očinstvo se može utvrditi:

  1. presumpcijom bračnog očinstva
  2. priznanjem ili
  3. sudskom odlukom.

Djetetovim ocem smatra se majčin muž ako je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju do tristo dana od prestanka braka. Ako je majka djeteta u razdoblju do tristo dana od prestanka braka smrću, sklopila kasniji brak, muž majke iz posljednjega sklopljenog braka smatra se ocem djeteta.
Muškarac koji se smatra ocem djeteta rođenog za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju do tristo dana od prestanka braka razvodom ili poništajem može uz pristanak majke i majčina muža priznati dijete.
Sukladno čl. 62. ObZ-a, očinstvo se može priznati na zapisnik pred matičarom, centrom za socijalnu skrb ili sudom. Navedena tijela dužna su bez odgode dostaviti primjerak zapisnika matičaru nadležnom za upis djeteta u maticu rođenih.
Za upis priznanja očinstva ovisno o okolnostima slučaja potreban je pristanak i suglasnost punoljetne majke neovisno o njezinoj poslovnoj sposobnosti te pristanak djeteta ako je navršilo četrnaest godina, a kojemu se priznaje očinstvo.

Kad primi izjavu ili zapisnik o priznanju očinstva, matičar nadležan za upis djeteta u maticu rođenih dužan je zatražiti pristanke i suglasnosti koji su potrebni s obzirom na okolnosti pojedinog slučaja. Pozive kojima se traže pristanci i suglasnosti punoljetnih i poslovno sposobnih osoba matičar dostavlja sukladno pravilima o osobnoj dostavi. Rok za davanje pristanaka i suglasnosti je petnaest dana od dana dostave poziva. Matičar će u roku od trideset dana od dana priznanja očinstva osobu koja je priznala očinstvo i njezine zakonske zastupnike ako ih ima obavijestiti jesu li pribavljeni propisani pristanci, odnosno suglasnosti.

Ako očinstvo nije utvrđeno presumpcijom bračnog očinstva ili priznanjem, utvrđuje se u sudskom postupku.

Tužbu radi utvrđivanja očinstva može podnijeti dijete, majka djeteta, muškarac koji sebe smatra ocem djeteta ili centar za socijalnu skrb. Tužbu radi utvrđivanja očinstva može podnijeti majka djeteta do navršene osamnaeste godine života djeteta.

Tužbu radi utvrđivanja očinstva može podnijeti muškarac koji sebe smatra ocem djeteta u roku od godine dana od primitka obavijesti da nije pribavljen pristanak, odnosno suglasnost, a najkasnije do navršene osamnaeste godine života djeteta.

Tužbu radi osporavanja bračnog očinstva može podnijeti dijete, majčin muž ili majka djeteta.

Tužbu radi osporavanja očinstva utvrđenog priznanjem može podnijeti dijete, muškarac koji je upisan u maticu rođenih kao otac djeteta ili muškarac koji sebe smatra ocem djeteta ako istodobno traži da se utvrdi njegovo očinstvo.

Sukladno čl. 403. ObZ-a, muškarac koji sebe smatra ocem djeteta može tužbom osporavati očinstvo osobi koja je to dijete priznala za svoje ako istodobno traži da se utvrdi njegovo očinstvo. Tužba se može podnijeti u roku od godine dana od upisa priznanja očinstva u maticu rođenih.

Sud će, prije nego što započne raspravljati i odlučivati o zahtjevu radi osporavanja očinstva, odrediti na trošak tužitelja, izvođenje dokaza medicinskim vještačenjem sukladno postignućima suvremene medicinske znanosti radi utvrđivanja očinstva tužitelja.

Stranke u parnici radi utvrđivanja očinstva su dijete, djetetova majka i muškarac čije se očinstvo utvrđuje, a centar za socijalnu skrb ako je pokrenuo taj postupak.

Sudski postupak u kojem se utvrđuje očinstvo odnosno majčinstvo je hitan, u njemu je javnost isključena te nema mirovanja postupka. Prvo ročište mora se održati u roku od 15 dana od dana kad je tužba primljena na sud.

Što se tiče troškova postupka, sud o njima odlučuje slobodno, vodeći računa o okolnostima slučaja i o ishodu postupka. Treba spomenuti da će se iz sredstava suda isplatiti predujam za troškove vještaka, ako sud odluči izvesti dokaz medicinskim vještačenjem, ali kasnije će sud odrediti tko će te troškove konačno i snositi.

U rješenju o izvođenju dokaza medicinskim vještačenjem sud određuje i rok do kojeg će se čekati izvođenje dokaza, a koji ne može biti duži od tri mjeseca računajući od dana dostave rješenja strankama. Kad rok protekne, rasprava će se provesti bez obzira na to što taj dokaz nije izveden, jer se, primjerice, jedna od stranaka nije odazvala pozivu na izvođenje medicinskog vještačenja ili je uskratila izvođenje vještačenja, pa će sud ocijeniti od kakvog je značaja takvo ponašanje stranke.

U vezi izvođenja dokaza medicinskim vještačenjem, naglašavamo da prema sudskoj praksi (presuda Županijskog suda u Gospiću, broj Gž 158/2005-2 od 25. svibnja 2014.), ako DNA analiza pokaže izrazito visok stupanj biostatičke vjerojatnosti da je osoba otac djeteta, nikakvo dopunsko odnosno antropološko vještačenje nije potrebno provoditi jer je DNA analiza jedina metoda kojom se dokazuje očinstvo za razliku od nekih drugih metoda kojima se samo uključuje određena osoba kao mogući biološki otac djeteta.

Slijedom navedenog, ukoliko se odlučite za osporavanje očinstva u sudskom postupku, svakako je dobro angažirati odvjetnika.

 

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena

Tagovi: , ,

Vezano uz temu

Zaštitne mjere protiv obiteljskih nasilnika

Na koje se sve načine možete zaštititi od…

Izmjene ugovora o radu, koja su prava zaspolenika?

Razlilčite su kombinacije u kojima poslodavci mogu reorganizirati…

Utvrđivanje očinstva

Je li majka dužna pristati na zahtjev bivšeg…

Otišao u drugu zemlju, napustio obitelj, prestao plaćati kredit...

Katkad teška obiteljska i financijska situacija može uzrokovati…

Pročitajte i:

dijete slomilo ruku

Lom ruke tijekom praznika i školsko osiguranje

Osiguranje učenika vrijedi godinu dana i obuhvaća 24-satno razdoblje, no kod jednog osiguravajućeg društva za…

samohrana majka

Kako ostvariti pravo na povećanje alimentacije?

Djeca rastu i životne potrebe su im sve veće! Sukladno tome, može li i kako…

alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Čitateljicu je interesiralo može li ostvariti alimentaciju od bivšeg partnera s kojim nije bila u…

otkaz zbog koronavirusa i neiskorišten godišnji odmor

Otkaz zbog koronavirusa i neiskorišteni godišnji odmor

Nakon isteka rodiljnog dopusta, poslodavac je najavio otkaz, no ima li pravo to učiniti bez…