Izgubljeno pravo na roditeljski dopust uslijed pogreške službenika HZZO-a

Zbog pogreške službenika majka je izgubila pravo na 6 mjeseci roditeljskog dopusta za starije dijete i još mora vratiti priličnu svotu novaca

Pitanje: Molim vas pravni savjet vezano za problem sa spajanjem rodiljnih dopusta. Prvih 6 mjeseci starije kćeri odradila sam nakon njenog rođenja 2011. g, nakon čega sam se vratila na posao. Prošle godine u travnju sam dobila drugu kćer za koju sam prvih 6 mjeseci koristila do listopada 2018., nakon čega sam podnijela zahtjev za neiskorištenih drugih 6 mjeseci od starije kćeri. Kad mi je rješenje stiglo krivo napisano na mlađu kćer umjesto na stariju, otišla sam odmah u HZZO kako bi se to izmijenilo. Gospodin koji je radio rekao je da je izmijenio ime djeteta direktno u sustavu, te da neće biti poslano novo rješenje jer se ništa ne mijenja po pitanju uvjeta i prava, već je samo riječ o promjeni imena što je on već odradio. Kada sam nakon 6 mjeseci došla ponovo u HZZO otvoriti i preostalu polovicu roditeljskog za mlađe dijete, rečeno mi je da je to upravo potrošeno jer je na nju glasilo proteklih 6 mj roditeljskog dopusta. Nakon što sam ih upozorila da sam prije 6 mjeseci najprije uredno podnijela zahtjev za starije, a ne mlađe dijete, te da sam zatim nakon krivog rješenja ponovo došla da se to izmjeni što mi je rečeno da i jeste, a sada sam njihovog greškom izgubila pola neiskorištenog roditeljskog dopusta starije kćeri, uz to bi ispravak proteklih 6 mjeseci s mlađe na stariju kćer rezultiralo retroaktivnim oduzimanjem cca 1600 kn mjesečno jer spajanjem rodiljnih bi se naknada smanjila sa cca 3900 kn na 2300 kn.

Da me gospodin kojem sam se obratila sa žalbom na krivo rješenje nije doveo u zabludu da je izvršen ispravak te da ću narednih 6 mjeseci primati istu naknadu za stariju kćer, da mi je barem dostavio rješenje pa da sama vidim razliku u iznosu i upoznam se s činjenicom da je kod spajanja potrebno primiti 3 plaće kako bi naknada ostala ista, otišla bih na dva mjeseca neiskorištenog GO kojeg imam i nakon još mjesec dana rada bih se vratila odraditi rodiljni do kraja. Ovako njegovom krivnjom moram vratiti 9600 kn kako bi mogla koristiti još 6 mj svog porodiljnog. Umjesto najavljivanih demografskih mjera i zadržavanja pune plaće svih 12 mjeseci, mene se uvuče u situaciju u kojoj čak nemam niti onih 3900 kn sto je već značajno manje od moje plaće, nego svega 2300 kn.
Molim vas za pravni savjet po pitanju mogućnosti ostvarivanja svojih prava korištenja oba rodiljna, umanjenja financijskog gubitka ili opcija tužbe za naknadu štete.

 

Odgovor: Temeljem navoda iz upita možemo zaključiti da je rješenje nezakonito, a uzevši u obzir da nemamo uvid u zahtjev niti predmetno rješenje pojašnjavamo kako slijedi.

O upravnoj stvari, a to je u Vašem slučaju zahtjev za rodiljnim dopustom, odlučuje se Rješenjem koje se donosi u pisanom obliku. Navedeno je regulirano Zakonom o općem upravnom postupku (NN 47/09; u nastavku: ZUP).

Protiv prvostupanjskog rješenja imali ste pravo izjaviti žalbu drugostupanjskom tijelu, u pisanom obliku, u roku od 15 dana od dana kada ste zaprimili predmetno rješenje.

Drugostupanjsko tijelo o žalbi odlučuje rješenjem, a protiv tog rješenja može se pokrenuti tužbom upravni spor pred Upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana zaprimanja drugostupanjskog rješenja.

Nezakonito rješenje može se poništiti ili ukinuti u cijelosti ili djelomično i nakon isteka roka za žalbu, a sukladno članku 129. ZUP-a.

U slučaju očite povrede materijalnog propisa, rješenje kojim je stranka stekla neko pravo može se poništiti ili ukinuti ovisno o prirodi upravne stvari i posljedicama koje bi nastale poništenjem ili ukidanjem rješenja.

Člankom 131. ZUP-a, propisano je da rješenje može poništiti ili ukinuti javnopravno tijelo koje ga je donijelo. Kad je rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo, može ga poništiti ili ukinuti i drugostupanjsko tijelo.

Nezakonito rješenje može se poništiti u roku od dvije godine, a ukinuti u roku od jedne godine od dana dostave rješenja stranci, u kojim slučajevima rješenje mora biti u tom roku otpremljeno iz tijela koje je rješenje donijelo.

Protiv rješenja o poništavanju ili ukidanju koje je donijelo prvostupanjsko tijelo može se uložiti žalba, a kad žalba nije dopuštena, može se pokrenuti upravni spor. Protiv rješenja drugostupanjskog tijela može se pokrenuti upravni spor.

Sustav rodiljnih i roditeljskih potpora uređen je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 59/17 , u nastavku: ZRRP)

Svaki prekid, kao i ponovno uspostavljanje prava na roditeljski dopust, mora biti popraćen provođenjem upravnog postupka i donošenjem rješenja.

Slijedom navedenog, a obzirom na to su prošli zakonski rokovi u kojima ste mogli pobijati predmetno Rješenje, ostaje Vam mogućnost tražiti poništenje, odnosno ukidanje nezakonitog rješenja sukladno odredbama ZUP-a. Prijedlog za poništenje ili ukidanje rješenja podnosi se javnopravnom tijelu koje je donijelo to rješenje. Nakon što isto bude poništeno/ukinuto, potrebno je podnijeti zahtjev za ponovnim uspostavljanjem prava na roditeljski dopust, o kojem će odlučiti nadležno tijelo tijekom upravnog postupka te će isti donijeti rješenje.

Vezano za potraživanje s naslova naknade štete, predlažem da pričekate novo rješenje, kada će, ovisno o istom, biti moguće razmotriti eventualnu mogućnost potraživanja s navedenog naslova. U svakom slučaju, predlažem da za efikasno rješavanje predmetnog slučaja, angažirate odvjetnika.

 

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Tagovi: , , , ,

Vezano uz temu

bolesna žena u izolaciji

Kako podnijeti zahtjev za bolovanje ako morate u izolaciju

Svi zahtjevi podnose se elektronskim putem

Pravo na korištenje godišnjeg nakon rodiljnog dopusta

Ovih dana u redakciju nam je došlo puno…

Zaštitne mjere protiv obiteljskih nasilnika

Na koje se sve načine možete zaštititi od…

Pročitajte i:

Pokriva li kasko osiguranje automobila i štetu uslijed potresa?

Mnoge takve police imaju popis rizika koji se isključuju, među kojima je i potres. Ipak,…

potres u zagrebu i nadoknada štete

Odvjetnica pojašnjava sve o pravu na nadoknadu štete nakon zagrebačkog potresa

Hoće li svi, nakon razornog zagrebačkog potresa, imati pravo na nadoknadu štete od svojeg osiguravatelja?

pravo na isplatu odštete od osiguranja u slučaju koronavirusa

Imam li pravo na isplatu odštete od osiguranja u slučaju koronavirusa?

Što sve polica osiguranja podrazumijeva, koja su to teško bolesna stanja i o čemu sve…

Grupa djece kamenom razbili prozor susjedu. Tko je kriv i tko plaća štetu?

Je li solidarna odgovornost njihovih roditelja jedan od načina rješavanja problema?