HZZO je isplatio dvostruko manje rodiljne naknade zbog zaostalih plaća poslodavca

Koja su prava rodilja u slučaju da zbog zaostataka u plaćanju od strane poslodavca HZZO ne odobri isplatu naknade prema punoj plaći?

Pitanje: Naime u 4. mjesecu 2017. sam sudskim putem vraćena na posao te sam tada otvorila rodiljni dopust tj. tada komplikacije u trudnoći. Predajom tražene dokumentacije nisam mogla predati traženu potvrdu o plaći jer tada još poslodavac nije platio zaostatke plaća zadnjih 16 mjeseci koje je morao po nalogu županijskog suda uplatiti, ali prijavili su moj zaostali staž u HZZO. Te su mi isplaćivane rodiljne naknade po najnižem iznosu od 2500 kn, a ne 5000 kn koliko je bila moja plaća prije rodiljnog dopusta. Naime, poslodavac je u dva puta platio sve zaostatke, prvi put u 7. mjesecu, a drugi iznos u 12. mjesecu 2017. Ja sam od 5-og mjeseca 2018. predavala žalbe uz IP obrazac na kojem se vidi kada su mi uplaćene zaostale plaće, ali sve je odbijeno. Međutim, na prvom rješenju o rodiljnom dopustu piše da po članku 123. stavak 1. točka 1. Zakona o općem upravnom postupku propisuje da se obnova postupka u kojem je doneseno rješenje protiv kojeg se ne može izjaviti žalba može pokrenuti na zahtjev stranke u roku od tri godine (sada je prošlo godinu dana) od dana dostave rješenja stranci ako se sazna za nove činjenice da se upotrijebe novi dokazi. Molim Vas da me savjetujete što mi je činiti, gdje se žaliti i na koji način. Radi se o otprike 30 000 kn za koje sam zakinuta jer netko nije dobro odradio moj slučaj.

 

Odgovor: U prvom redu ističemo kako su pravo na rodiljni dopusti i dodatni rodiljni dopust propisani Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama. Rodiljni dopust koristi majka djeteta od 28., odnosno najranije 45. dana prije dana očekivanog poroda, te isti traje do navršenih 6 mjeseci djetetova života. Tijekom korištenja rodiljnog dopusta majka ima pravo na naknadu plaće u iznosu od 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju (bez limita). Dakle, novčana naknada za vrijeme rodiljnog dopusta je u potpunosti delimitirana te treba odgovarati iznosu osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.
U predmetnom slučaju, a s obzirom na više navedene okolnosti, svakako bi trebalo podnijeti zahtjev za obnovu postupka u kojem bi se navele nove činjenice, odnosno priložile potvrde o plaće te bi se od nadležnog javnopravnog tijela zahtijevalo da donese rješenje kojim se priznaje pravo na novčanu naknadu u povećanom iznosu. Naime, prema našem mišljenju, vi kao radnik i majka na rodiljnom dopustu nikako ne biste smjeli trpiti štetu zbog nepravovremene isplate plaće od strane poslodavca, pa zbog toga pogrešno provedenog obračuna novčane naknade od strane javnopravnog tijela.

 

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

Tagovi: ,

Pročitajte i:

samohrana majka

Kako ostvariti pravo na povećanje alimentacije?

Djeca rastu i životne potrebe su im sve veće! Sukladno tome, može li i kako…

alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Alimentacija za djecu u izvanbračnoj zajednici

Čitateljicu je interesiralo može li ostvariti alimentaciju od bivšeg partnera s kojim nije bila u…

otkaz zbog koronavirusa i neiskorišten godišnji odmor

Otkaz zbog koronavirusa i neiskorišteni godišnji odmor

Nakon isteka rodiljnog dopusta, poslodavac je najavio otkaz, no ima li pravo to učiniti bez…

dijete oboljelo od šećerne bolesti zbog stresa

Dijete zbog stresa oboljelo od dijabetes. Ima li pravo na naknadu od osiguranja?

Pitanje: Dijete mi je zbog stresa i zlostavljanja u školi dobilo šećer tip 1 (stresni…